Share

Friday, November 28, 2014

Center Stage Theatre

Grimstone’s Glory

Friday, November 28, 2014 2:00 pm

MCHS Bradley Home Museum

Tickets: All $8

Center Stage Theatre

Grimstone’s Glory

Friday, November 28, 2014 5:00 pm

MCHS Bradley Home Museum

Tickets: All $8

Saturday, November 29, 2014

Center Stage Theatre

Grimstone’s Glory

Saturday, November 29, 2014 2:00 pm

MCHS Bradley Home Museum

Tickets: All $8

Center Stage Theatre

Grimstone’s Glory

Saturday, November 29, 2014 5:00 pm

MCHS Bradley Home Museum

Tickets: All $8

Sunday, November 30, 2014

Center Stage Theatre

Grimstone’s Glory

Sunday, November 30, 2014 2:00 pm

MCHS Bradley Home Museum

Tickets: All $8

Center Stage Theatre

Grimstone’s Glory

Sunday, November 30, 2014 5:00 pm

MCHS Bradley Home Museum

Tickets: All $8

Tuesday, December 2, 2014

#GivingTuesday

Tuesday, December 2, 2014

General Admission - XL

Wednesday, December 3, 2014

MATRIX:Midland

Straight No Chaser

Wednesday, December 3, 2014 8:00 pm

MCFTA Auditorium

Tickets: All $45 - $52

Saturday, December 6, 2014

Midland Symphony Orchestra

MSO Cherish the Ladies

Saturday, December 6, 2014 8:00 pm

MCFTA Auditorium

Tickets: Adult $36 - $45 Student $15

Friday, December 12, 2014

Center Stage Theatre

In Fields Where They Lay

Friday, December 12, 2014 7:30 pm

MCFTA Little Theatre

Tickets: Adult $19 Student $15